Kulturstipend

Veslemøy Solberg ble i dag den ene mottakeren av Buskerud Fylkeskommunes kulturstipend for 2002. Stipendet er på kr. 15.000, skal brukes til å skrive en underholdende forestilling om Drammen basert på revytekster, historiske bøker, arkivmateriale fra NRK Buskerud, nye og gamle viser samt noe helt nyskrevet stoff. Sven Ohrvik skal ha det musikalske  ansvaret for forestillingen.

Det andre stipendet gikk til fiolinisten Birgitte Stærnes.