Sangen om kjærligheten

Sangen
Musikere som bidrar på én eller flere av sangene : Veslemøy Solberg, Sven Ohrvik, Jonas Fjeld, Steinar Larsen, Rune Arnesen, Per Mathisen, Birgitte Stærnes, Åse Haga, Hilde Gunn Aasen, Paulin Skoglund-Voss, Felix Johansen, Jarle Bernhoft, Eivind Aarset, Edvard Askeland, Elin Rosseland, Morten Hannisdal, Birgit Løkke, Nils Petter Molvær og Alban Faust.


Tekster av Veslemøy Solberg, Hulda Garborg, Magdalene Thoresen, Hanna Winsnes, Halldis Moren Vesaas, Harriet Löwenhjelm og Margaret Skjelbred. • Musikk av Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik.