Neseviser og hjertesukk

Neseviser og hjertesukk
Jørn Simen Øverli : Sang og gitar
Veslemøy Solberg : Sang
Sven Ohrvik : piano, trekkspill, programmering og øvrige tangentinstrumenter