Dada Group: The Dada Project

Release: 25. juni 2005

Dada group :
BIRGIT LØKKE (DK) : perkusjon,
VESLEMØY SOLBERG : vokal,
RUTH WILHELMINE MEYER : vokal
SVEN OHRVIK : tangentinstrumenter og produksjon.